پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


طول عمر یک مگس چقدر است؟!

1) 24 ساعت
2) 5 روز
3) 2/5 هفته
4) 1 ماه

1 پاسخ 1

پاسخ صحیح، گزینه ی 3 می‌باشد! مگس‌های بالغ معمولا حدود 2 هفته و نیم عمر دارند اما در دماهای پایین‌تر، حتی تا 3 ماه نیز می‌توانند زنده بمانند. جالب است بدانید نوزاد مگس تنها 24 ساعت پس از تخم گذاری، از تخم بیرون آمده و متولد می‌شود!

منبع: http://theknow.ask.com/whats-the-lifespan-of-a-houseflyمن پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(عمر مگس) (طول عمر مگس) (عمر مگس چقدر است) (عمر مگس چند روز است؟) (عمرمگس) (طول عمر مگس چقدر است) (عمرمگس چندروزاست) (عمر مگس چند روز است) () (طول عمرمگس) (عمر مفید مگس) (طول عمر مگس ها) (عمر مگس ) (طول عمر مگس چند روز است) (عمر مگس چند روزه) (عمر مگس ها) (عمرمگس چقدراست) (طول عمر مگس ) (عمر مگس) (عمر مگس چقدر است؟) (مدت عمر مگس) (مگس چند روز عمر میکند) (مگس چقدر عمر میکند) (عمر یک مگس) (عمرمگس چندروزه) (مدت عمرمگس) (عمر مگس ها چقدر است) (مدت زمان عمر مگس) (عمر مکس) (طول عمر پشه) (عمرمفیدمگس) (عمر مگس خانگی) (طول عمر مگس) (طول عمر یک مگس) (عمر مگسها) (عمره مگس) (یک مگس چقدر عمر میکند) (مگس چقد عمرمیکند) (عمرمگس) (عمر مگس چند ساعته) (عمر مگس چند روز) ( عمر مگس)