پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


سلام.من دختری 22 ساله و مجرد هستم و مسلمان.حدود 2سال است که هرشب خواب میبینم.خدابهای مختلف وبهشون اهمیتی نمیدم اما این خوابم فرق میکرد وخیلی ترسیدم.
خواب دیدم با چندنفر که نمیشناختم سر قبر حضرت عیسی(ع) بودم و فاتحه میخوندم که روی قبر شیطان نشست.به من زل زده بود برگشتم که برم بیرون ،پشت در دوچشمشو دیدم که زل زده بود بهم.از ترس طرف قبر برگشتمواومد نزدیکم و داشت نصیحتم میکرد که گناهیو که انجام دادی خیلی سنگینه.هردوچشمش تبدیل به یه چشم شد و هردو بازومو گرفت و داد میزد سرم درمورد گناهم. منم از ترس شروع به گریه کردن کردم و ناله کردم خدایاو ولم کرد.بعد از خواب پریدم
میخواستم بدونم تعبیر این خواب چیه؟اولین کسی باشید که به این سوال پاسخ می دهید !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(فاتحه)