پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


چرا در زبان فارسی(یا شاید تمامی زبانها؟) خدا همیشه با "تو" مخاطب قرار داده می شود و نه مثلا "شما"؟

1 پاسخ 1

چون از رگ گردن هم به شما نزدیک تر است...


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

()