پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


سلام
فرق واژه زندگی با زندگانی چیست؟

2 پاسخ 2

ی در زندگی  بازمانده پسوند صفت نسبی ساز ig فارسی میانه است که در فارسی امروز به صورت  ی باقی مانده است. اما انی در زندگانی باز مانده پسوند صفت نسبی سازanig  در فارسی میانه است.برای اطلاعات بیشتر نگاه کنید به کتاب ابوالقاسمی، محسن 1387، دستور تاریخی زبان فارسی ، سمت. صفحه 129.
بنام خدا
با سلام و ادب
با تشکر از اینکه سامانه پرسش و پاسخ فارسی ایران را برای پاسخگویی به سوال تان انتخاب نمودید.
در مورد پاسخ سوال شما پرسشگر عزیز ابتدا با تعریف و توضیح دو واژه زندگی و زندگانی شما می توانید به فرق این دو واژه برسید.
1-زندگی:
واژه زندگی ، واژه ای مرسوم است که به میزان فراوانی انسان ها روزانه تکرا ر می شود ؛ اما تعریف آن به سادگی امکان پذیر نیست.به همین دلیل از سوی صاحب نظران مختلف تعاریف متفاوتی ارایه شده است.

بعضی گفته اند: زندگی ، عبارت از زنده و پویا بودن واقعی ، داشتن قدرت حرکت، تفکر و تحول ، زندگی یعنی بودن به همراه دیگران ، زندگی یعنی وجود داشتن به معنی واقعی و تلاش سازنده به منظور ساختن محیطی با نشاط، ،تولید کننده ، خلاق و چون رودی درجریان ، که عشق و محبت و رابطه و صداقت و پویایی مثبت وهدفمند، خندین وخندان، ساختن وساخته شدن ، موتور محرک آن است. دوست داشتن ودوست داشته شدن از ویژگی های آن بوده و در صدد آن است تا بتواند با قافله زمان ومکان همراه شود، به کمال و سعادت پیش بینی شده برایش نایل گردد و دنیا را مزرعه ای قراردهد برای آخرت ، که دراونیکی ، شادی ، محبت ، مهربانی و حمد و سپاس حق و بندگان صالح حق را بکارد ودرآن سرای برود و اندوخته خویش قرار بدهد.

عده ای هم می گویند : تعریف زندگی ، هم کاری آسان نیست و هم غیر ممکن نیست. چنین تعریفی ، هرگزپایانی ندارد؛ زیرا به تعداد آحاد بشر ، تصواراتی از زندگی وجود دارد . زندگی برای هر فرد ، در شکل خاص خود ظاهر می شود . در برابر ما و دیدگانمان ، تنوع بی شماری از دشواری و آسانی رخ می نما ید وما برحسب تجربیات وپیشداوری های خود ، وقایع زندگی را تفسیر و تعبیر می کنیم.

2- زندگانی در فرهنگ لغت فارسی عمید عبارتست از:

۱. زنده بودن؛ زیستن حیات.
۲. (اسم) عمر؛ حیات.
3. (اسم) آنچه به زندگی جمعیِ انسان‌ها بستگی دارد.
 زندگانی در فرهنگ لغت  فارسی معین عبارتست از: 
 1 - زیستن . 2 - عمر.
در پایان انشا الله بعد از تعریف و توضیح آن دو واژه به فرق و تفاوت شان باهم دیگر برسید
همیشه موفق و مسرور باشید.
التماس دعا
آرش وجود


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

()