پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


به نظر شما عبارات زیر با توجه به اصول کدام مکتب ادبی اروپایی نوشته شده اند؟ با ذکر دلیل:1-از آینه بپرس نام نجات دهنده ات را " فروغ فرّخزاد" 2-ارزش انسان بهچیزی نیست که به دست می آورد. به ان چیزی است که مشتاق ان است." جبران خلیل جبران" 3-انسان خوشبخت آن چیزی را به دست می اورد که دوست دارد. انسان موفّق ان چیزی را دوست دارد که به دست می آورد.4-کلک هوس تو هر چه زاید بنویس از نقطه و خط آنچه نماید بنویس/ دارد این دشت و در سیاهی بسیار/ هر چیز که در خیالت اید بنویس" بیدل دهلوی" 5-امشب ای ماه به درد دل من تسکینی / آخر ای ماه تو همدرد من مسکینی" شهریار" 6-آیینه ای شدم برای صداها" شفیعی کدکنی".اولین کسی باشید که به این سوال پاسخ می دهید !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده