پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان شموشک سفلی چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان شموشک سفلی 171252 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان شموشک سفلی باید ابتدا 0171252 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در شموشک سفلی زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0171252123456 را وارد نمایید. شهرستان شموشک سفلی از توابع استان گلستان می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(شموشک سفلی)