پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


مربی کشتی هستم 3 سال پیش با یکی از شاگردام دعوام شد که از دستش شکایت کردم بعد رضایت دادم بهر حال این پسر از پیش من رفت یه شهر دیگه اونجا به خودش داروی نیروزا تزریق میکرد  که از محل کارش که کارگاه ساختمانی بود اخراج شداز قبل هم دچار مشکل تشنج بود و قبل از همه این ماجراها بخاطر همین سوابق پزشکی از خدمت معاف شده بود. چند نفر از مربیان که با من لج بودن تشویقش کردن به نامه وشکایت به فدراسیون که من به ایشون دارو دادم وباعث این مریضی شدم  کار بجایی نبرد اما بعد از 2 سال هنوز اون مربیان با این دسیسه زندگی منو به بازی گرفتن آیا من میتونم نسبت به اون مربیان که این حرفا رو میزنند شکایت کنم ؟چطور و از کجا شروع کنم؟  

1 پاسخ 1

می توانید تقاضای اعاده ی حیثیت کنید!


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده