پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


آیا میتوان به خوابهایی که میبینیم ایمان داشته باشیم که به وقوع می پیوندند یا نه؟

1 پاسخ 1

خواب ها به دو دسته ی صادقه و غیر آن تقسیم می شوند!
عموماً خواب هایی که قبل از طلوع افتاب می بینم تعبیر دارند ولی بعد از آن و خواب بعد از ظهر به ندرت دارای معنی و تعبیر می باشند.
خواب های صادقه نیز به ندرت اشاره مستقیمی به اتفاقی که خواهد افتاد می کنند و بیشتر نیاز به تعبیر دارند و کسانی هستند که آگاهی به علم تعبیر خواب دارند و خواب ها را تعبیر می کنند، مانند برخی معصومین علیهم السلام و حضرت یوسف (السلام علی نبینا و هم).


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده