پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


کوه اتشفشان در ایتالیا

1 پاسخ 1

معروف ترینش وزوو یا همون وزوویوس اتنا و استرومبلی هم هست


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

() (کوه آتشفشانی ایتالیا) (کوه اتشفشانی ایتالیا)