پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


با سلام.آیا می توان نذری امام حسین را با خصومت شخصی یکی کرد؟ اگر نه چطور می توان جلوی چنین افکار و اعمال دهنده نذر را گرفت در صورتی که می دانیم اگر چنین افکار و اعمال غلط حتی در بین یکی از دهندگان نذر وجود داشته باشد حتی کوچکترین افکارو نیت اشتباهی هم که باشد نه تنها در قبولی نذریا عدم قبولی آن نقش بسزایی دارد بلکه نارضایتی ونعوذ بالله عذاب خدا وناراحتی هایی را برای دهنده نذر و خانواده اش درپی دارد با این اوصاف اگر دهنده نذر با اینکه عواقب چنین عملی را می داند اگر به خاطر غرور و لجبازی خود به این کار ادامه دهد چگونه می توان او را از این کار بازداشت؟ در صورت نپذیرفتن نصیحتهای دیگران تکلیف نذر چه می شود آیا می توان چنین نذری را ادامه نداد در صورتی که می دانیم عدم انجام نذر کفاره دارد و گناه بزرگی است.اولین کسی باشید که به این سوال پاسخ می دهید !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

()