پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


ایا طواف کعبه باکفش احرام جایز است

1 پاسخ 1

سعی کن به جای تفکر روی کفش، روی دل تمرکز کنید که خداوند با دل آدمیان کار دارد. حضرت رسول در اواخر عمر با شتر طواف میفرمودند. الا من اتی الله بقلب سلیم


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده