پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


نام گیاهی باساقه ی بلند و تو خالی که کار برد طبی دارد

1 پاسخ 1

نی


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(نی تو خالی) (نی توخالی) (گیاه تو خالی) (گیاه توخالی) (نی تو خالی پرسشکده) (ني تو خالي) (گیاهی طبی)