پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


چه اعمالی انجام دهم که دروغ نگویم وغیبت نکنم؟


1 پاسخ 1

حضور خداوند را در کنار خود باور کنید . او از رگ گردن به شما نزدیکتر است.
من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده