پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان سنگ دوین چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان سنگ دوین 173633 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان سنگ دوین باید ابتدا 0173633 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در سنگ دوین زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0173633123456 را وارد نمایید. شهرستان سنگ دوین از توابع استان گلستان می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده