پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان سلطانعلی چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان سلطانعلی 172275 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان سلطانعلی باید ابتدا 0172275 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در سلطانعلی زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0172275123456 را وارد نمایید. شهرستان سلطانعلی از توابع استان گلستان می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده