پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


ایران چند شهر دارد

1 پاسخ 1

طبق آخرین آمار وزارت کشور تعدادشهرستان های ایران درسال 1391به 336شهرستان رسیده است


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(ایران چند شهر دارد) (ایران چند شهردارد) ()