پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


سنگ فیروزه با ارزش تر است یا عقیق

1 پاسخ 1

هر کدام خاصیت خاص خود را دارد ولی عقیق ارزشمند تر استمن پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده