پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


بعداز بردن سر امام حسین(ع) ویارانشان ب کاخ یزیدملعون بعدازاون سرها هم دفن شدن یاچیکار کردن باهاشون؟

1 پاسخ 1

مشهور در میان شیعیان اینست که سر مبارک به کربلا برگردانده شد وبه خاک سپرده شدمن پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده