پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


کماجدان چیست؟

لطفا زود تر جواب بدین

1 پاسخ 1

یه ظرف مسی شبیه دیگه سرشم مسیه


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(کماجدان چیست) (کماجدان چیست/) ()