پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


بنا بر آیه شریفه (وَالّلاتی تخافوُنَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهجُرُوهُنَّ فِی المَصاجِع وَاضربُوهُنَّ ....)((نسا-34)) زدن زنان تا چه حد مجاز میباشد؟

1 پاسخ 1

در حدی که دیه واجب نشود یعنی سرخ یا کبود نشود و اسیبی نبیند وبه عنوان اخرین گزینه  تنبیهی استفاده شود بعد از محبت و نصیحت و ترک همخوابگیمن پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده