پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


کیسه پول

1 پاسخ 1من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(کیسه پول پرسشکده) (کیسه پول) (کیسه پول در پرسشکده) (كيسه پول پرسشكده) (كيسه پول) (کیسه پول-پرسشکده) (کیسه پول قدیمی) (کیسه پول درپرسشکده) (پول قدیمی در پرسشکده) () (کیسه پول جدول) (کیسه)