پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


منظور از کودک کار چیست؟

1 پاسخ 1

 

"کودک کار" کودکی است که بیش از 14 ساعت در هفته به یکی از اشکال کار «سبک / سخت» و «داوطلبانه / اجباری» اشتغال دارد و سن این کودک بیشتر از 5 سال و کمتر از 18 سال است.

 منظور از "کار کودک" درگیر نمودن کودکان در آن دسته از فعالیت‏های اقتصادی است که مانع تحصیل، آموزش و برخورداری آنان از امکانات اولیه ‏ی رشد فردی و اجتماعی‏شان می‏شود و قاعدتا با آسیب و بهره ‏کشی همراه است.

 http://www.apcl.org.ir/home
من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(کودک کار یعنی چه) ()