پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


نام نسخه‌های مختلف سیستم‌عامل اندروید چیست؟

1 پاسخ 1

نام نسخه های مختلف اندروید
Android 1.5: Cupcake
Android 1.6: Donut
Android 2.0: Éclair
Android 2.2: Froyo
Android 2.3: Gingerbread
Android 3.0: Honeycomb
Android 4.0: Ice Cream Sandwich
Android 4.1: Jelly Bean
Android 4.2: Jelly Bean
Android 4.3: Jelly Bean
Android 4.4 KitKat


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده