پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


معنی لغوی زن شوهر مرده؟

1 پاسخ 1

بیوه: میشه زنی که شوهرش مرده


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(زن شوهر مرده در جدول) (معنی زن شوهر مرده) (زن شوهر مرده) (زن شوهر مرده در حل جدول) (زن شوهر مرده جدول) ()