پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان سارلی سفلی چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان سارلی سفلی 172277 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان سارلی سفلی باید ابتدا 0172277 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در سارلی سفلی زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0172277123456 را وارد نمایید. شهرستان سارلی سفلی از توابع استان گلستان می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(سارلی سفلی)