پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


کریدور

2 پاسخ 2

سرسرا
راهرو


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(کریدور) (کریدور پرسشکده) () (راهرو) (سرسرا)