پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان زندانچال چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان زندانچال 1745445 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان زندانچال باید ابتدا 01745445 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در زندانچال زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 01745445123456 را وارد نمایید. شهرستان زندانچال از توابع استان گلستان می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده