پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


توشه سفر

1 پاسخ 1

بنه


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(توشه سفر در جدول) (توشه سفر) (توشه سفر در حل جدول) (توشه سفر پرسشکده) (توشه سفر درجدول) (توشه پرسشکده) (توشه سفر حل جدول) (توشه) () (توشه در پرسشکده)