پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


ادیت کردن

1 پاسخ 1

ویرایش


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(ادیت‏ ‏کردن) (ادیت کردن پرسشکده) (ادیت کردن ) (ادیت کردن در پرسشکده) (اديت كردن) (اديت کردن) () (ادیت پرسشکده)