پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان دیگچه/سرگچن چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان دیگچه/سرگچن 172282 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان دیگچه/سرگچن باید ابتدا 0172282 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در دیگچه/سرگچن زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0172282123456 را وارد نمایید. شهرستان دیگچه/سرگچن از توابع استان گلستان می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده