پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان دوگنجی چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان دوگنجی 173543 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان دوگنجی باید ابتدا 0173543 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در دوگنجی زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0173543123456 را وارد نمایید. شهرستان دوگنجی از توابع استان گلستان می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده