پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


نویسنده نهایت العقول

1 پاسخ 1

امام فخررازی


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(مولف نهایت العقول) (مولف نهايت العقول) ()