پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


توانایی

1 پاسخ 1

قدرت و نیرو داشتن


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(توانایی) (توانایی پرسشکده) (توانایی در پرسشکده) (قدرت پرسشکده) (توانایی در پرسشکده ) () (قدرت در پرسشکده)