پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


جایزه معتبر سینمایی

1 پاسخ 1

اسکار


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(از جوایز معتبر سینمایی) (جایزه معتبر سینمایی) () (جایزه معتبرسینمایی)