پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


هدف و نشانه تیر

1 پاسخ 1

آماج


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(نشانه تیر) (هدف نشانه) (ﻫﺪﻑ و ﻧﺸﺎﻧﻪ) (نشانه و هدف) (هدف تیر در پرسشکده) (نشانه تیر ) (هدف تیر پرسشکده) (هدف ونشانه) (آماج) (نام آذری) () (تیر)