پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


کنیه امام حسن مجتبی

1 پاسخ 1

ابومحمد ، ابامحمد


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(کنیه امام حسن مجتبی)