پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


جمعیت تونس چند نفر است؟

1 پاسخ 1

کشور تونس (Tunisia) طبق آمار 10327000 نفر جمعیت دارد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(جمعیت تونس) (جمعیت کشور تونس) (جمعيت تونس) (جمعيت كشور تونس) () (جمیعت تونس) (امار جمعیت کشور تونس)