پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان حاجی قوشان چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان حاجی قوشان 172283 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان حاجی قوشان باید ابتدا 0172283 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در حاجی قوشان زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0172283123456 را وارد نمایید. شهرستان حاجی قوشان از توابع استان گلستان می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده