پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان حاجی بیک علیا چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان حاجی بیک علیا 1744428 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان حاجی بیک علیا باید ابتدا 01744428 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در حاجی بیک علیا زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 01744428123456 را وارد نمایید. شهرستان حاجی بیک علیا از توابع استان گلستان می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده