پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان چناران چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان چناران 174487 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان چناران باید ابتدا 0174487 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در چناران زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0174487123456 را وارد نمایید. شهرستان چناران از توابع استان گلستان می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(پیش شماره چناران)