پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پرنده ای شبیه گنجشک

1 پاسخ 1

توکا


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(پرنده ای شبیه گنجشک) (پرنده شبیه گنجشک) (گنجشک پرسشکده)