پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


یکدسته سرباز

1 پاسخ 1

اتریاد


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(یک دسته سرباز) (یک دسته سرباز روسی) (یک دسته سرباز در جدول) (یک دسته سرباز ) (نام یک دسته سرباز) (یه دسته سرباز) (يك دسته سرباز) (یک دسته سرباز) (یک دسته سرباز پرسشکده) (دسته سرباز) (یک دسته سرباز درجدول) () (����ی� ��� ����)