پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان تورنگ تپه چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان تورنگ تپه 173272 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان تورنگ تپه باید ابتدا 0173272 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در تورنگ تپه زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0173272123456 را وارد نمایید. شهرستان تورنگ تپه از توابع استان گلستان می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده