پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان توران ترک چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان توران ترک 174642 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان توران ترک باید ابتدا 0174642 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در توران ترک زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0174642123456 را وارد نمایید. شهرستان توران ترک از توابع استان گلستان می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده