پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


ساقه زیرزمینی گیاهان

1 پاسخ 1

ریزوم


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(ساقه زیرزمینی) (ساقه زیر زمینی) (ساقه زیرزمینی گیاهان) (ساقه زیرزمینی برخی گیاهان) (ساقه ی زیر زمینی) (ساقه زیر زمینی گیاهان) (ساقه های زیرزمینی) (گیاهان ساقه زیرزمینی) (ساقه های زیر زمینی) (ساقه زیرزمینی در جدول) ()