پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان تخشی محله چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان تخشی محله 171257 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان تخشی محله باید ابتدا 0171257 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در تخشی محله زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0171257123456 را وارد نمایید. شهرستان تخشی محله از توابع استان گلستان می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(تخشی محله)