پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان تخت چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان تخت 1745443 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان تخت باید ابتدا 01745443 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در تخت زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 01745443123456 را وارد نمایید. شهرستان تخت از توابع استان گلستان می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده