پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان تاش ده چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان تاش ده 1745525 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان تاش ده باید ابتدا 01745525 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در تاش ده زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 01745525123456 را وارد نمایید. شهرستان تاش ده از توابع استان گلستان می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده