پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


کهنه و فرسوده

1 پاسخ 1

مندرس


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(کهنه و فرسوده در جدول) (کهنه و فرسوده) (فرسوده و کهنه در حل جدول) (فرسوده وکهنه) (کهنه وفرسوده در جدول) (کهنه وفرسوده) (فرسوده) () (کهنه و فرسوده در حل جدول) (فرسوده و کهنه) (کهنه وفرسوده درجدول) (کهنه) (کهنه در پرسشکده)