پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان تاتارعلیا چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان تاتارعلیا 174633 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان تاتارعلیا باید ابتدا 0174633 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در تاتارعلیا زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0174633123456 را وارد نمایید. شهرستان تاتارعلیا از توابع استان گلستان می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده